VÄLKOMMEN till TANTKALENDERN!

Nu är 2023 års kalendrar här! Årets kalender är ett nytryck från 2000 års kalender med temat Blommor.

2023 års Tantkalender!  Läs mer här

"Tanter har erfarenhet. Som utvecklats till klokskap. Vi är inte bara klokare och mer erfarna
– vi är också mycket mer ödmjuka!".
Eva Björk Hamne