VÄLKOMMEN till TANTKALENDERN!

Nu är 2024 års kalendrar här! Årets kalender är ett nytryck från 2001 års kalender med temat Djur, fylld med rolig fakta om olika djur!

2024 års Tantkalender!  Läs mer här

"Tanter har erfarenhet. Som utvecklats till klokskap. Vi är inte bara klokare och mer erfarna
– vi är också mycket mer ödmjuka!".
Eva Björk Hamne