VÄLKOMMEN till TANTKALENDERN!

Med anledning av Eva Björk Hamnes bortgång har vi i år gjort en minneskalender till minne av Eva. Årets kalender är en nyutgåva av den första Tantkalendern som utgavs 1999.
2022 års Tantkalender!  Läs mer här

"Tanter har erfarenhet. Som utvecklats till klokskap. Vi är inte bara klokare och mer erfarna
– vi är också mycket mer ödmjuka!".
Eva Björk Hamne