EVA BJÖRK HAMNE 1943-2021
Designer, tecknare och friluftsmålare.
Född i Hovra, Ljusdals kommun.
Konstfack 1965 -70. Fil.kand 1973. Medlem i KRO.

Adress
Karlbergsvägen 84, 113 35 Stockholm.

Tel
08-30 43 96 eller 0651-260 44

E-post
eva.bjorkhamne@gmail.com